Prejsť na obsah
Katedra geodézie
 
 

Odborný garant:

  prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
   
 

Organizačný garant:

  doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
   
 

Organizačný výbor:

  doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD., Ing. Pavol Kajánek, PhD., Ing. Richard Honti - Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
   
 

Adresa organizačného výboru: 

  Katedra geodézie
  Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Radlinského 11, 810 05 Bratislava
  Email: peter.kyrinovic(a)stuba.sk