Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

 Analýza zberu 3D údajov s využitím technológie VISION
   Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Matej Oros
 Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh s využitím priestorovej polárnej metódy
   Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Tomáš Bagín
 Analýza zmeny polohy projekčného centra TLS
   Vedúci: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Riešiteľ: Bc. Klára Martvoňová
 Lokalizácia pomocou QR kódov
   Vedúci: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Guzma
 Určovanie posunov a pretvorení oceľovej mostnej konštrukcie využitím TLS
   Vedúci: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Riešiteľ: Bc. Branislav Hroššo
 Digitálna rekonštrukcia asanovaného historického objektu
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Marek Kaľamár
 Extrakcia, deskripcia a párovanie kľúčových bodov v digitálnych obrazoch použitím paralelných algoritmov
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Kottáš
 Prehliadače 3D modelov - ich testovanie a možnosti využitia v informačných systémoch
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. František Radinger
 Elektrooptické diaľkomery – postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-4:2013
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Viktor Ďuriš
 Univerzálne meracie stanice – postupy na kontrolu podľa STN ISO 17123-5:2013
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Tomáš Sury
 Meranie posunov mostných objektov využitím terestrických radarových systémov
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Simona Ščeviková
 Testovanie terestrických radarových systémov z pohľadu ich využitia v inžinierskej geodézii
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Ivan Hatala
 Technická mapa obce
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Mária Novarová
 Využitie lowcost zariadení na navigáciu vo vnútorných priestoroch
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Veronika Vlčáková
 Geodetický monitoring priemyselného objektu
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Dana Ďurková
 Rekonštrukcia keramických nádob z archeologických vykopávok technológiou obrazového skenovania
   Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Bc. Daniel Valaška
 Kontrolné meranie skutočného stavu obilných síl v Leopoldove a vizualizácia meraní
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Ivica Nechalová
 Využitie metódy terestrického laserového skenovania pri dokumentácií barokových mostov
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Mariana Hatalová
 Využitie metódy terestrického laserového skenovania pri dokumentácií ranogotických kostolov
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Matúš Ševec

<- Späť