Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

V súčasnosti katedra pedagogicky pôsobí vo všetkých študijných programoch a odboroch Stavebnej fakulty. Zabezpečuje výučbu spoločenských a humanitných vied formou povinných, voliteľných a odporúčaných predmetov:

Pedagogicky pôsobí katedra aj na iných fakultách STU, ako sú SjF, MTFFA výučbou právnych disciplín.