Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Katedra KPS Vás pozýva na výstavu študentských záverečných prác Bakalárskeho štúdia PSA a Inžinierskeho štúdia AKP. Výstava sa koná v dňoch 20.01. - 30.01. 2020 vo výstavných priestoroch SvF (spojovacia chodba na 2.NP).


Deň otvorených dverí, 6. február 2020

 

Podrobný program Dňa otvorených dverí 2020 pripravujeme.

Ako vyzeral ten posledný, minuloročný? Tu je: 

Čo by ste nemali premeškať!
• Stánok Združenia študentov SvF
• Stánky všetkých Bc. študijných programov, odtiaľ vás nasmerujú na Tour de SvF
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tour de SvF v časoch    8.30    9.00    9.30
prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice;
prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce atď.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

11.00 – 11.45
hlavný program DOD v Aule akademika Bellu (B101):

• Otvorenie a privítanie účastníkov,
• Stavbárska olympiáda – ocenenie víťazov súťaže,
• Príhovor prodekanky pre vzťahy s verejnosťou,
• Ing. Norbert Kurilla, PhD., štát. taj. Ministerstva životného prostredia SR,
• Vzácne vedomosti ľudí z praxe, Ing. Ivan Bezák, PhD., gen. riaditeľ INGSTEEL, spol. s r.o.,
• Informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach,
• Ubytovanie, športové aktivity a spoločenský život študentov SvF,
• Diskusia / ospravedlnenky.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tour de SvF v časoch    12.30    13.00    13.30
prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice;
prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce atď.