Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

LABORATÓRIUM TEPELNEJ TECHNIKY BUDOV

 


Je vybavené unikátnym zariadením veľkej klíma komory umožňujúcej modelovať synergické javy transferu tepla, difuzie vodnej pary a filtrácie vzduchu, za stacionárnych aj nestacionárnych okrajových podmienok. Oblastii spolupráce laboratória:

- stanovenie koeficientu prestupu tepla obvodovych stien budov, sikmych I plochych striech
- experimentalne testovanie konstrukcii s viacrozmernym tepelnym tokom (tepelne mosty)
- stanovenie koeficientu prestupu tepla sklenych systemov pre transparentne konstrukcie budov (okna, ..zasklene steny)
- stanovenie koeficientu prestupu tepla transparentnych konstrukcii okien novych i rekonstruovanych
- stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti novych stavebnych materialov

LABORATÓRIUM AKUSTIKY BUDOV


V laboratoriu su nainstalovane akusticke komory pre vyskum zvukovoizolacnych vlastnosti stavebnych deliacich konstrukcii. Umoznuju laboratorne meranie vzduchovej nepriezvucnosti vertikalnych deliacich konstrukcii (priecky, okna, dvere, obvodove steny) a rovnako laboratorne merania krokovej nepriezvucnosti horizontalnych deliacich konstrukcii (stropne a podlahove konstrukcie, strechy).

Oblastii spolupráce laboratória:

- stanovenie indexu vzduchovej nepriezvucnosti nepriehladnych I transparentnych casti obalovych I deliacich konstrukcii budov
- stanovenie indexu vzduchovej nepriezvucnosti sklenych systemov pre transparentne konstrukcie budov (okna, zasklene steny)
- stanovenie krocajovej nepriezvucnosti horizontalnych deliacich konstrukcii stropov a podlah


LABORATÓRIUM AERODYNAMIKY BUDOV

 

Je vybavene dvomi malymi tlakovymi komorami pre vyskum filtracie vzduchu tesniacimi profilmi v zavislosti na podmienkach ich kompresie a za okrajovych podmienok celkoveho tlakoveho rozdielu vzduchu z rozdielu teplot i z ucinkov vetra. Dalej je tu velka tlakova komora pre vyskum infiltracie vzduchu detailami (styk medzi dielcami obvodovych stien), alebo transparentnymi prvkami (okna, zasklene steny) obalovych konstrukcii budov.

Oblastii spolupráce laboratória:

- stanovenie fyzikalno-technickych charakteristik tesniacich materialov z hladiska vzduchovej nepriepustnosti, u tesniacich profilov aj za podmienok roznej kompresie
- stanovenie koeficienta pri objemovej vzduchovej priepustnosti novych stavebnych materialov
experimentalne testovanie stykov medzi dielcami obvodovych stien z hladiska infiltracie vzduchu