Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
obdobie         označenie koord./riešiteľ názov
2008-2009 SK-SRB-0019/07 Mesiar Radko (koordinátor) Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligencie za prítomnosti neurčitosti
2006-2009 6.RP 028892 Mikula Karol BioEMERGENCIES
2006-2008 JPD 3-082/2005 - 13120120271
Handlovičová Angela Kompletná jazyková transformácia a personálne zabezpečenie študijného programu matematicko-počítačové modelovanie
2005-2008 6.RP 012916-2 Mikula Karol EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa