Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky
MENO PRACOVNÍKA: TELEFÓN:   MIESTNOSŤ: E-MAIL:
         
VEDÚCI KATEDRY        
Prof. Ing. Milan Sokol, PhD.    59274448   A-230 milan.sokol@stuba.sk
         
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY        
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 59274445   A-223 lubomir.prekop@stuba.sk
         
TAJOMNÍK KATEDRY        
Ing. Ivana Véghová, PhD. 59274311   A-211 ivana.veghova@stuba.sk
         
SEKRETARIÁT KATEDRY        
Mgr. Monika Csonková 59274245   A-229 monika.csonkova@stuba.sk
         
PROFESORI        
Prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. 59274364   A-226 norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. 59274690   A-202 juraj.kralik@stuba.sk
Prof. Ing. Milan Sokol, PhD. 59274448   A-230 milan.sokol@stuba.sk
         
EMERITNÍ PROFESORI        
Prof. Ing. RNDr. Ján Lovíšek, DrSc. 59274257   A-206 jan.lovisek@stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.  59274532 A-204 jan.ravinger@stuba.sk
Prof. Ing. RNDr. Mgr. Jozef Sumec, DrSc. 59274455    A-227 jozef.sumec@stuba.sk
 
DOCENTI        
Doc. Ing. Jozef Dický, PhD. 59274318   A-205 jozef.dicky@stuba.sk
Doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. 59274641   A-220 olga.hubova@stuba.sk
Doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. 59274260   A-207 olga.ivankova@stuba.sk
Doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. 59274332   A-225 yvona.kolekova@stuba.sk
Doc. Ing. Martin Psotný, PhD. 59274652   A-206 martin.psotny@stuba.sk
Doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. 59274291   A-224 katarina.tvrda@stuba.sk
         
ODBORNÍ ASISTENTI        
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 59274445   A-223 lubomir.prekop@stuba.sk
Ing. Ivana Véghová, PhD. 59274311   A-211 ivana.veghova@stuba.sk
Ing. Michal Venglár, PhD. 59274334   A-219 michal.venglar@stuba.sk
 
VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI        
Ing. Lenka Bujdáková Konečná, PhD. 59274251 A-203 lenka.konecna@stuba.sk
Mgr. Alžbeta Grmanová 59274230 A-212 alzbeta.grmanova@stuba.sk
 
TECHNICKÝ PRACOVNÍK        
Vladimír Mitro 59274209   A-210 vladimir.mitro@stuba.sk
         
INTERNÍ DOKTORANDI        
Ing. Katarína Lamperová 59274256 A-215 katarina.lamperova@stuba.sk
Ing. Monika Márföldi 59274257 A-216 monika.marfoldi@stuba.sk
Ing. Martin Marton 59274256 A-215 martin.marton@stuba.sk
Ing. Lýdia Moroczová 59274247 A-222 lydia.moroczova@stuba.sk
Ing. Jakub Rubint 59274231 A-221 jakub.rubint@stuba.sk
Ing. Zuzana Mészárosová (rod. Šišmišová) 59274256 A-215 zuzana.sismisova@stuba.sk
Ing. Dominika Tomašovičová 59274334 A-219 dominika.tomasovicova@stuba.sk
Ing. Matúš Turis 59274231 A-221 matus.turis@stuba.sk
Ing. Lenka Uhlířová 59274247 A-222 lenka.uhlirova@stuba.sk