Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky
MENO PRACOVNÍKA: TELEFÓN:   MIESTNOSŤ: E-MAIL:
         
VEDÚCI KATEDRY        
Prof. Ing. Milan Sokol, PhD.    32888448   C-1818 milan.sokol@stuba.sk
         
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY        
Ing. Michal Venglár, PhD. 32888334   C-1803 michal.venglar@stuba.sk
         
TAJOMNÍK KATEDRY        
Ing. Ivana Véghová, PhD. 32888311   C-1804 ivana.veghova@stuba.sk
         
SEKRETARIÁT KATEDRY        
Mgr. Monika Csonková 32888245   C-1806 monika.csonkova@stuba.sk
         
PROFESORI        
Prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. 32888364   C-1819 norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. 32888690   C-1820 juraj.kralik@stuba.sk
Prof. Ing. Milan Sokol, PhD. 32888448   C-1818 milan.sokol@stuba.sk
         
EMERITNÍ PROFESORI        
Prof. Ing. RNDr. Ján Lovíšek, DrSc. 32888257   C-1814 jan.lovisek@stuba.sk
Prof. Ing. RNDr. Mgr. Jozef Sumec, DrSc. 32888455 C-1814 jozef.sumec@stuba.sk
 
DOCENTI        
Doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. 32888641   C-1812 olga.hubova@stuba.sk
Doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD. 32888260   C-1821 olga.ivankova@stuba.sk
Doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. 32888332   C-1815 yvona.kolekova@stuba.sk
Doc. Ing. Martin Psotný, PhD. 32888652   C-1808 martin.psotny@stuba.sk
Doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. 32888291   C-1822 katarina.tvrda@stuba.sk
         
ODBORNÍ ASISTENTI        
Ing. Katarína Lamperová, PhD. 32888256 C-1810 katarina.lamperova@stuba.sk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. 32888445   C-1811 lubomir.prekop@stuba.sk
Ing. Ivana Véghová, PhD. 32888311   C-1804 ivana.veghova@stuba.sk
Ing. Michal Venglár, PhD. 32888334   C-1803 michal.venglar@stuba.sk
 
VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI        
Ing. Lenka Bujdáková Konečná, PhD. 32888251 C-1808 lenka.konecna@stuba.sk
Mgr. Alžbeta Grmanová 32888230 C-1805 alzbeta.grmanova@stuba.sk
 
TECHNICKÝ PRACOVNÍK        
Vladimír Mitro 32888209   C-1802 vladimir.mitro@stuba.sk
         
INTERNÍ DOKTORANDI        
Ing. Dominika Blašková 32888334 C-1809 dominika.tomasovicova@stuba.sk
Ing. Monika Márföldi 32888257 monika.marfoldi@stuba.sk
Ing. Martin Marton 32888256 C-1810 martin.marton@stuba.sk
Ing. Zuzana Mészárosová 32888256 zuzana.sismisova@stuba.sk
Ing. Lýdia Moroczová 32888247 C-1809 lydia.moroczova@stuba.sk
Ing. Jakub Rubint 32888231 C-1813 jakub.rubint@stuba.sk
Ing. Matúš Turis 32888231 C-1813 matus.turis@stuba.sk