Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
VEDÚCI KATEDRY
VEDÚCI KATEDRY    
     
  doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
   
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 280
     
     
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY    
     
  doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
   
e-mail: ivona.skultetyova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 600
     
     
TAJOMNÍK KATEDRY    
     
  Ing. Kristína Galbová, PhD.
   
e-mail: kristina.galbova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 568
     
     
SEKRETARIÁT    
     
  Bc. Andrea Staňová
   
e-mail: andrea_stanova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 702
     
     
PROFESOR    
     
  prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
   
e-mail: jozef.kris@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 615
     
     
DOCENTI    
     
  doc. Ing. Danka Barloková, PhD.
   
e-mail: danka.barlokova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 608
     
  doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
   
e-mail: jarmila.bozikova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 611
     
  doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.
   
e-mail: jan.ilavsky@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 609
     
  doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.
   
e-mail: dusan.rusnak@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 644
     
  doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
   
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 280
     
  doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
   
e-mail: ivona.skultetyova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 600
     
     
ODBORNÍ ASISTENTI    
     
  Ing. Kristína Galbová, PhD.
   
e-mail: michal.holubec@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 568
     
  Ing. Michal Holubec, PhD.
   
e-mail: michal.holubec@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 605
     
  Ing. Katarína Tóthová, PhD.
   
e-mail: katarina.tothova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 271
     
     
VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI    
     
  Ing. Ivana Mahríková, PhD.
   
e-mail: ivana.mahrikova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 285
     
  doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
   
e-mail: marek.sokac@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 286
     
DOKTORANDI    
     
  Ing. Pavel Berta
   
e-mail: pavel.berta@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 584
     
  Ing. Matúš Galík
   
e-mail: matus.galik@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 274
     
  Ing. Anna Hanusová
   
e-mail: anna.hanusova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 584
     
  Ing. Jaroslav Hrudka
   
e-mail: jaroslav.hrudka@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 275
     
  Ing. Michal Kunštek
   
e-mail: michal.kunstek@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 584
     
  Ing. Lenka Molnárová
   
e-mail: lenka.molnarova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 282
     
  Ing. Pavol Némeš
   
e-mail: pavol.nemes@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 274
     
TECHNICI    
  Tomáš Koprda
   
e-mail: tomas.koprda@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 274 702