Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Kontaktná adresa:


Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta v Bratislave
Ústav súdneho znalectva
Radlinského 11
810 05 Bratislava

 

 

 

Blok "C" budova SvF STU 
15. poschodie

Telefón:   +421 2 592 74 701

e-mail:     usz@stuba.sk