Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Denné štúdium

ÚSZ ako organizačná zložka SvF sa podieľa na pedagogickom procese fakulty v rámci denného štúdia, kde využíva bohaté skúsenosti zo znaleckej činnosti pri výučbe dvoch predmetov.

Oba predmety sa vyučujú v inžinierskom stupni štúdia.


 

 Prednášajúci:

 doc. Ing. Milan Nič, PhD.

 Druh predmetov:

 voliteľný

 Spôsob ukončenia predmetu:

 klasifikovaný zápočet


 

 Predmet                                      

 Odbor                             

 Ročník 

 Semester 

 

 Základy súdneho znalectva

 

geodézia a kartografia

      5

        10

 Odhad hodnoty nehnuteľností

ekonomika a riadenie stavebníctva

   

     4

 

        

         8

 

 

Špecializované štúdium

 

Prihlášky na štúdium evidujeme  priebežne počas celého roka.

 

Odborné minimum

STU bola Ministerstvom spravodlivosti SR poverená organizovaním štúdia odborného minima pre znalcov. Na toto štúdium zároveň získala aj akreditáciu Ministerstva školstva SR.

Prihlasovanie uchádzačov  je priebežné počas celého roka.

Na základe doručenej prihlášky, bude uchádzačovi zaslaná pozvánka s podrobnejšími informáciami.

Rozsah štúdia: 30 hodín

Poplatok za kurz: 220 €

Učebný plán pre znalcov:

  č. 

 Predmet 

počet hodín 

  1 

 Predpisy pre znaleckú činnosť 

           6 

  2

 Občianske právo pre znalcov 

           6 

  3

 Trestné právo pre znalcov 

           4 

  4

 Obchodné právo pre znalcov 

           4 

  5

 Metodika znaleckého posudku 

           6 

  6

 Výkon znaleckej činnosti v konaní pred štátnymi orgánmi 

           4 

 

 Počet hodín spolu 

          30 

  7

 Písomná skúška 

 

  8

 Ústna skúška