Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Personálne obsadenie

e-mail

Tel.

č. dv.

Vedúca ústavu

PETRÁKOVÁ Zora, doc. Ing., PhD.

zora.petrakova@stuba.sk

+421 2 592 74 700

06/15

Zástupkyňa vedúcej

 

 

 

GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD.

silvia.gregusova@stuba.sk

+421 2 592 74 712

02/15

Tajomníčka ústavu

GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD.

silvia.gregusova@stuba.sk

+421 2 592 74 712 

02/15 

Sekretariát 08.30 - 12.00

KORINEK Jozef, Ing.

usz@stuba.sk

+421 2 592 74 701

05/15

Emeritný profesor

MAJDÚCH Dušan, prof. Ing., PhD.

usz@stuba.sk

+421 2 592 74 717

20/15

Docenti

PETRÁKOVÁ Zora, doc. Ing., PhD.

 zora.petrakova@stuba.sk

 +421 2 592 74 728

06/15

Výskumní pracovníci

GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD.

silvia.gregusova@stuba.sk

+421 2 592 74 712

02/15

JAKABČÍN Vladimír, Ing.

 vladimir.jakabcin@stuba.sk

 +421 2 592 74 612

01/15

JURIGOVÁ Martina, Ing.

matina.jurigova@stuba.sk

+421 2 592 74 553

03/15

KORINEK Jozef, Ing.

jozef.korinek@stuba.sk

+421 2 592 74 701

05/15