Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva
blok C, 15. poschodie
Radlinského 11,
810 05 Bratislava 15

Vedúca ústavu: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.