Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

Rok 2006

 

Medzinárodná konferencia

Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ

Publikácia

Zborník z medzinárodnej konferencie Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ

 

 

Rok 2007

 

Medzinárodná konferencia

Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ

Publikácia

Zborník abstraktov príspevkov z medzinárodnej konferencie Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ