Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

Profesori

   prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.                          Vedúci katedry

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0906

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1701                       

   telefón: +421 2 32 888 624                                      

   e-mail: jana.frankovska@stuba.sk

A

   prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.                      Zástupca vedúceho katedry

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1707                       

   telefón: +421 2 32 888 277

   e-mail: miloslav.kopecky@stuba.sk

A

   prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0901

   telefón: +421 2 32 888 675

   e-mail: emilia.bednarova@stuba.sk

A

   prof. Ing. František Baliak, PhD.                           Emeritný profesor

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1702                                                          

   telefón: +421 2 32 888 284

   e-mail: frantisek.baliak@stuba.sk

A

   prof. Ing. Jozef Hulla, PhD.                                    Emeritný profesor

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0905                                           

   telefón: +421 2 32 888 666

   e-mail: jozef.hulla@stuba.sk

A

   prof. Ing. Peter Turček, PhD.                                 Emeritný profesor

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0903                   

   telefón: +421 2 32 888 665

   e-mail: peter.turcek@stuba.sk

A


Docenti

    doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.                         

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1703                     

    telefón: +421 2 32 888 281

    e-mail: monika.sulovska@stuba.sk

A

   doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0911

   telefón: +421 2 32 888 678

   e-mail: lubos.hrustinec@stuba.sk

A

   doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0909

   telefón: +421 2 32 888 672

   e-mail: ivan.slavik@stuba.sk

A


Odborní asistenti

    RNDr. Martin Brček, PhD.

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1723

    telefón: +421 2 32 888 288

    e-mail: martin.brcek@stuba.sk

A

    Ing. Zuzana Galliková, PhD.

    Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0915

    telefón: +421 2 32 888 278

    e-mail: zuzana.gallikova@stuba.sk

A

    RNDr. Marian Kuvik, PhD.

    Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0913

  

    e-mail: marian.kuvik@stuba.sk

A

    Mgr. Martin Ondrášik, PhD.     

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1705

    telefón: +421 2 32 888 298

    e-mail: martin.ondrasik@stuba.sk

 A

  Ing. Jakub Stacho, PhD.

  Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1706

  telefón: +421 2 32 888 674

  e-mail: jakub.stacho@stuba.sk

 A

    Ing. Juraj Škvarka, PhD.     

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1722

    telefón: +421 2 32 888 281

    e-mail: juraj.skvarka@stuba.sk

A


Interní doktorandi

    Ing. Eliška Kučová

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1720

    telefón: +421 2 32 888 276

    e-mail: eliska.kucova@stuba.sk

 A

    Ing. Juraj Slavkov 

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1721

    telefón: +421 2 32 888 293

    e-mail: juraj.slavkov@stuba.sk

A

    Ing. Patrik Václavík 

    Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0912

    telefón: +421 2 32 888 674

    e-mail: patrik.vaclavik@stuba.sk

A

    Ing. Bahman Zarazvand

    Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0904

    telefón: +421 2 32 888 293

    e-mail: bahman.zarazvand@stuba.sk

A


Výskumní pracovníci

   Eva Sucháneková

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0902, 0917

   telefón: +421 2 32 888 287

   e-mail: eva.suchanekova@stuba.sk

A