Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

 

Oznam pre diplomantov

Na štátne záverečné skúšky na Katedre geotechniky sa môžete prihlasovať na e-mailovej adrese:

jana.chabronova@stuba.sk

alebo osobne u Ing. Chabroňovej (C-blok, 9. posch, dvere č. 13).

 

Je potrebné poslať, resp. priniesť vyplnené tlačivo:

Prihláška na štátnu záverečnú skúšku inžinierskeho štúdia