Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

 

Bakalárske štúdium

 

Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

  • Inžinierstvo životného prostredia  ( pdf )

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

  • Teória vodného hospodárstva  ( pdf )

 

Inžinierske štúdium

 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

  • Geomechanika (pdf)
  • Zakladanie stavieb (pdf)
  • Inžinierska geológia (pdf)

Nosné konštrukcie pozemných stavieb

  • Geotechnika (pdf)

Stavba na ochranu územia

  • Geotechnické stavby (pdf)

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

  • Nádrže a vodohospodárske sústavy (pdf)
  • Priehrady (pdf)
  • Zakladanie hydrotechnických stavieb