Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

Katedra geotechniky
Radlinského 11, blok C, poschodie 09 a 17
810 05 Bratislava, Slovenská Republika


Vedúci katedry

   prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.

   Blok C, poschodie 09, číslo dverí 0906

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1701

   telefón: +421 2 32 888 624, 672

   e-mail: jana.frankovska@stuba.sk

Zástupca vedúceho katedry

   prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1707

   telefón: +421 2 32 888 277

   e-mail: miloslav.kopecky@stuba.sk