Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

V oblasti výskumnej činnosti sa členovia katedry zaoberajú problematikou výskumu inžiniersko-geologických pomerov všetkých druhov stavieb, otázkami inžinierskej hydrogeológie, problémami mechaniky zemín a hornín. Do náplne práce patrí i riešenie teoretických a praktických úloh spojených so zakladaním pozemných, priemyselných, dopravných a podzemných stavieb, ako aj navrhovanie výstavby a prevádzka priehrad, nádrží a vodohospodárskych sústav.

Súčasťou výskumu katedry sú aj projekty ako Riziková analýza environmentálnych  stavieb  a  záťaží či Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií.