Prejsť na obsah
Katedra jazykov
Radlinského 11, blok C, 20. posch., 810 05 Bratislava
vedúca katedry: PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.
tTel., fax: 02/ 32888 253, 02/32888 264
e-mail:
Katedra jazykov vznikla v roku 1952 ako integrované pracovisko pre všetky fakulty SVŠT. V roku 1954 sa rozdelila na samostatné katedry jednotlivých fakúlt. V roku 1960 vznikla Katedra jazykov na SvF, jej prvým vedúcim bol doc. B. Čebotarev. V roku 1981 došlo k integrácii na celoškolskú Katedru jazykov na SVŠT. Táto sa v máji 1990 rozdelila na päť samostatných katedier jazykov pri jednotlivých fakultách.
Katedra jazykov zabezpečuje vyučovanie anglického a nemeckého jazyka na SvF v dennom, externom a doktorandskom štúdiu. Svetový jazyk je povinný štyri semestre pre študentov 1. (LS), 2. a 3 (ZS). ročníka a končí sa skúškou.  Členovia Katedry jazykov sú autormi niekoľkých učebníc, slovníkov a článkov, ktoré publikujú v relevantných časopisoch.