Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Všetky publikácie zamestnancov KJAZ nájdete v akademickom informačnom systéme fakulty, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Zamestnankyne KJAZ aj naďalej priebežne pracujú na učebniciach a učebných textoch. 

Katedra jazykov sa tiež podieľa prekladmi a korektúrami na tvorbe časopisu Journal of Civil Engineering a publikácie Annual Report, ktorý každoročne vydáva Stavebná fakulta.