Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Katedra jazykov Stavebnej fakulty má v súčasnosti šesť pracovníčok a zabezpečuje výučbu anglického a nemeckého jazyka  v nasledujúcich kategóriách:

  • výučba poslucháčov 1.a 2. ročníka, ktorým sa po absolvovaní cvičení a testov udeľuje klasifikovaný zápočet
  • výučba poslucháčov 3. ročníka, ktorí končia povinné štúdium jazykov na SvF skúškou
  • cvičenia a skúšky z jazyka pre doktorandov
  • výučba v programe Civil Engineering