Prejsť na obsah
Katedra jazykov
meno
e-mail klapka č. dverí
Konzultačné hodiny
vedúca katedry
PhDr. Dagmar Špildová dagmar.spildova@stuba.sk 262 2018

zástupkyňa vedúcej katedry
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth,PhD. katalin.hoboth@stuba.sk 253 2019

tajomníčka katedry

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.

katalin.hoboth@stuba.sk 253 2019

     
sekretariát
Viera Vojčíková viera.vojcikova@stuba.sk 264 2006  
     
odborní asistenti
PhDr. Dagmar Špildová dagmar.spildova@stuba.sk 262 2018

Mgr. Edina Borovská, PhD. edina.borovska@stuba.sk 269 2020

Mgr. Pavla Balážová, Bc. pavla.balazova@stuba.sk 255 2021

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD. katalin.hoboth@stuba.sk 253 2019

Výskumná pracovníčka
Debra Gambrill 711debbie@gmail.com 254  2022