Prejsť na obsah
Katedra jazykov

V tejto sekcii nájdu študenti informácie o štúdiu, študijnú literatúru, požiadavky na skúšku a ďalšie materiály potrebné k štúdiu cudzieho jazyka v rámci doktorandského štúdia na SvF STU.

Prosím študentov doktorandského štúdia, aby si skontrolovali správnosť svojich údajov.

Niektoré e-mailové adresy sú nefunkčné. Zároveň prosím všetkých študentov doktorandov, aby v E-mailovej komunikácii vždy uvádzali svoje plné meno, jazyk a skupinu, ktorú navštevujú.

Ďakujeme.

Mgr. Edina Borovská, PhD.- jazyk anglický

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD. . - jazyk nemecký