Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Nemecký jazyk pre doktorandov

Vyučujúci PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.

Požiadavky ku skúške z nemeckého jazyka v rámci doktorandského štúdia

Doktorandi, ktorí majú v študijných programoch predpísané dve skúšky:

1. skúška - zimný semester:

a) Predložiť pracovné CV a predstaviť sa skúšajúcemu z hľadiska vzdelania a profesionálnych zámerov.

b) Úspešné absolvovanie testu z akademických zručností na základe prebratej literatúry na seminároch.

2. skúška - letný semester:

a) Predložiť písomne vypracovaný päťstranový výťah naštudovanej publikácie. Detailnejšia diskusia k danej odbornej problematike.

b) Ústna prezentácia zamerania dizertačnej práce v rozsahu cca. 10-15 minút - vysvetliť o čom bude práca pojednávať, prečo si ju doktorand zvolil a reagovať na otázky k danej téme. 

Literatúra:

A. Pálová:Bauwesen - Lehr-und Übungsbuch der deutschen Terminologie, Teil 4-5

A. Pálová:Fachsprache im akademischen Bereich

A.Pálová: Alltagdeutsch im guten Stil, Teil 1

A.Pálová: Deutsch unter uns STU Bratislava 2008, ISBN 978-80-227-2840-9

D. Ondrejkovičová: Übungsbuch der deutschen Grammatik I. Bauwesen STU Bratislava 2008

A.Pálová: Kommunikationsschemata im Bauwesen. Teil 1, Bratislava, 2016, CD-ROM, ISBN 978-80-227-4621-2