Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Podmienky pre získanie klasifikovaného zápočtu v ZS 2021/22 - 2. ročník

             Podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu z cudzieho jazyka sú nasledovné:

 

 • aktívna účasť na dištančnej aj prezenčnej výučbe (maximálna ospravedlnená neúčasť 3 cvičenia za celý semester)
 • vypracovanie/príprava zadaných úloh
 • prezentácia v Power pointe v rozsahu cca 5 minút na tému vybranú na začiatku semestra
 • absolvovanie záverečného testu z prebratého učiva 

 Podmienky pre získanie klasifikovaného zápočtu a zloženie skúšky v ZS 2021/22 - 3. ročník

            Podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu z cudzieho jazyka sú nasledovné:

 • aktívna účasť na dištančnej aj prezenčnej výučbe (maximálna ospravedlnená neúčasť 3 cvičenia za celý semester)
 • vypracovanie/príprava zadaných úloh
 • prezentácia v Power pointe v rozsahu cca 5-10 minút na tému vybranú na začiatku semestra
 • absolvovanie záverečného testu a získanie známky v škále A–E - + ústna skúška – krátky pohovor na niektorú z preberaných tém.
 • "Rozvrh AJ"
 • "Rozvrh NJ"

Študijné podmienky pre získanie klasifikovaného zápočtu z cudzieho jazyka a zloženie skúšky:

Anglický a nemecký jazyk sú povinne voliteľné predmety, t.j. získanie klasifikovaného zápočtu a zloženie skúšky je podmienkou pre úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.

Podmienky pre získanie KZ v predmete B-AJ1, B-AJ2 a B-AJ3  alebo B-NJ1, B-NJ2 a B-NJ3 v úrovni A:

 1. Aktívna účasť na cvičeniach, maximálna ospravedlnená neúčasť – 3 cvičenia

 2. Vypracovanie/príprava zadaných úloh

 3. Absolvovanie dvoch testov - v 7. týždni semestra a v 12. týždni semestra, podmienkou je získanie známky v škále A – E za každý test.

 4. Krátka prezentácia v rozsahu cca 5 minút na ľubovoľnú tému.

Podmienky pre získanie KZ v predmete B-AJ1, B-AJ2 a B-AJ3  alebo B-NJ1, B-NJ2 a B-NJ3 v úrovni B:

 1. Aktívna účasť na cvičeniach, maximálna ospravedlnená neúčasť – 3 cvičenia

 2. Vypracovanie/príprava zadaných úloh

 3. Absolvovanie dvoch testov - v 7. týždni semestra a v 12. týždni semestra, podmienkou je získanie známky v škále A – E za každý test.

   

Podmienky pre zloženie skúšky v predmete B-AJ4 alebo B-NJ4 v úrovniach A a B:

 1. Aktívna účasť na cvičeniach, maximálna ospravedlnená neúčasť – 3 cvičenia

 2. Vypracovanie/príprava zadaných úloh

 3. Prezentácia v rozsahu 5 – 10 minút na tému z oblasti stavebného inžinierstva alebo geodézie.

 4. Absolvovanie záverečného testu a získanie známky v škále A – E.

 5. Ústna skúška – krátky pohovor na niektorú z preberaných tém.