Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Anglický jazyk pre doktorandov

Vyučujúci: JUDr. Debra Gambrill 

Literatúra:

Bude zadaná vyučujúcim.

Vyučujúci: PhDr. Dagmar Špildová

Literatúra:

Bude zadaná vyučujúcim.

Požiadavky ku skúške z anglického jazyka v rámci doktorandského štúdia

Skúška prebieha v anglickom jazyku.

Doktorandi, ktorí majú v študijných programoch predpísané dve skúšky:

1. skúška - zimný semester:

a) Predložiť pracovné CV a predstaviť sa skúšajúcemu z hľadiska vzdelania a profesionálnych zámerov.

b) Zvoliť si odbornú publikáciu v anglickom jazyku na základe konzultácie so svojim odborným školiteľom v rozsahu min. 100 strán: pripraviť informatívny abstrakt.

c) Úspešné absolvovanie testu z akademických zručností na základe prebratej literatúry na seminároch.

2. skúška - letný semester:

a) Predložiť písomne vypracovaný päťstranový výťah (summary) naštudovanej publikácie. Detailnejšia diskusia k danej odbornej problematike.

b) Predložiť krátky odborný anglicko-slovenský slovník, obsahujúci termíny z danej publikácie.

c) Ústna prezentácia vybranej odbornej publikácie v rozsahu cca. 10-15 minút - vysvetliť o čom publikácia pojednáva, prečo si ju doktorand zvolil, čo od danej publikácie očakáva a reagovať na otázky k danej téme. Pri prezentovaní naštudovanej literatúry v rozsahu 100 strán treba  uviesť súvislosť s témou dizertačnej práce.

Doktorandi, ktorí majú v študijných programoch predpísanú jednu skúšku:

Pripravia sa na skúšku podľa požiadaviek v bodoch 1/a) a 1/b) a v bodoch 2/a) a 2/b).