Prejsť na obsah
Katedra jazykov

Anglický jazyk pre doktorandov

Vyučujúci: Mgr. Edina Borovská, PhD.

Literatúra: Stephen Bailey: Academic Writing. A handbook for International Students (2 edition)

Požiadavky ku skúške z anglického jazyka v rámci doktorandského štúdia

Skúška prebieha v anglickom jazyku.

Doktorandi, ktorí majú v študijných programoch predpísané dve skúšky:

1. skúška - zimný semester:

a) Predložiť pracovné CV a predstaviť sa skúšajúcemu z hľadiska vzdelania a profesionálnych zámerov.

b) Zvoliť si odbornú publikáciu v anglickom jazyku na základe konzultácie so svojim odborným školiteľom v rozsahu min. 100 strán: pripraviť informatívny abstrakt.

c) Úspešné absolvovanie testu z akademických zručností na základe prebratej literatúry na seminároch.

2. skúška - letný semester:

a) Predložiť písomne vypracovaný päťstranový výťah (summary) naštudovanej publikácie. Detailnejšia diskusia k danej odbornej problematike.

b) Ústna prezentácia zamerania dizertačnej práce v rozsahu cca. 10-15 minút - vysvetliť o čom bude práca pojednávať, prečo si ju doktorand zvolil a reagovať na otázky k danej téme. 

Doktorandi, ktorí majú v študijných programoch predpísanú jednu skúšku:

Pripravia sa na skúšku podľa požiadaviek v bodoch 1/a) a 1/b) a v bodoch 2/a) a 2/b).