Prejsť na obsah
Katedra jazykov
Radlinského 11, blok C, 20. posch., 810 05 Bratislava
vedúca katedry: PhDr. Dagmar Špildová
tTel., fax: 02/ 32888 262, 02/32888 264
e-mail: dagmar.spildova@stuba.sk
Katedra jazykov vznikla v roku 1952 ako integrované pracovisko pre všetky fakulty SVŠT. V roku 1954 sa rozdelila na samostatné katedry jednotlivých fakúlt. V roku 1960 vznikla Katedra jazykov na SvF, jej prvým vedúcim bol doc. B. Čebotarev. V roku 1981 došlo k integrácii na celoškolskú Katedru jazykov na SVŠT. Táto sa v máji 1990 rozdelila na päť samostatných katedier jazykov pri jednotlivých fakultách.
Katedra jazykov zabezpečuje vyučovanie anglického a nemeckého jazyka na SvF v dennom, externom a doktorandskom štúdiu. Svetový jazyk je povinný štyri semestre pre študentov 1. (LS), 2. a 3 (ZS). ročníka a končí sa skúškou.  Katedra jazykov má akreditáciu na vydávanie certifikátov jazykovej spôsobilosti v anglickom a nemeckom jazyku na úrovni UNIcert® III (Odborný anglický a odborný nemecký jazyk pre stavebných inžinierov) pre študentov a absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Členovia Katedry jazykov sú autormi niekoľkých učebníc, slovníkov a článkov, ktoré publikujú v relevantných časopisoch.