Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
     Radlinského 11, blok A, 5. posch., 810 05 Bratislava
     Vedúci katedry: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
     tel.: 02/ 32 888 365, 02/ 32 888 377
     e-mail: rudolf.aroch@stuba.sk                              
Katedra oceľových mostov a konštrukcií vznikla v roku 1951 rozdelením Katedry stavebných konštrukcií a jej prvým vedúcim bol prof. F. Lederer. V roku 1959 získala súčasný názov - Katedra kovových a drevených konštrukcií. Dlhoročným vedúcim tejto katedry bol prof. A. Tesár, ktorý bol okrem iného i autorom návrhu oceľovej konštrukcie zaveseného Nového mosta cez Dunaj v Bratislave a patrí medzi zakladateľov moderných oceľových konštrukcií na Slovensku.
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti katedra zabezpečuje širokú škálu disciplín súvisiacich s návrhom kovových a drevených konštrukcií a mostov so zameraním na aplikáciu najnovších výsledkov vedy zohľadňujúcich nielen bezpečnosť, ale aj životnosť a spoľahlivosť konštrukcií.
Vedecko-výskumná a expertízna činnosť katedry je zameraná na výskum, návrh, realizáciu, diagnostikovanie a rekonštrukcie nosných konštrukcií a mostov z ocele, oceľobetónu, dreva, hliníka, skla, membrán, lán a ich kombinácií. Predmetom výskumu sú vlastnosti materiálov, pôsobenie prvkov a spojov, stabilitné problémy, tenkostenné sústavy, vývoj nových typov progresívnych konštrukčných sústav a efektívne využitie dreva a jeho kompozitov. Laboratórium katedry disponuje moderným prístrojovým vybavením.
Pracovníci katedry spolupracovali pri návrhu oceľových mostov cez rieku Dunaj (Nový most, Prístavný most, Most Márie-Valérie v Štúrove, Most Apollo, Most Dunaújváros v Maďarsku), oceľových a spriahnutých oceľobetónových cestných mostov (Sverepec, Mosonmagyaróvár, obnova mostov cez rieku Ipeľ), lávok pre peších a potrubných mostov (Zimný prístav – Bratislava, Dolný Kubín, Voznica, Kralupy nad Vltavou). 
Pracovisko dlhodobo spolupracuje na diagnostikovaní a riešení teoretických a konštrukčných problémov premostení a potrubného vedenia tranzitného plynovodu na území Slovenska.
Na katedre pôsobili také významné osobnosti ako prof. F. Lederer, prof. A. Tesár, prof. E. Chladný, prof. P. Dutko.

Most Apollo -  spolupráca pri návrhu oceľovej konštrukcie mosta