Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií

Katedra zabezpečuje štúdium na bakalárskom stupni (programy Civil Engineering, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Pozemné stavby a architektúra, Technológie a manažérstvo stavieb a Vodné stavby a vodné hospodárstvo); na inžinierskom stupni (programy Architektonické konštrukcie a projektovanie, Civil Engineering, Nosné konštrukcie stavieb, Technológia stavieb a Vodné stavby a vodné hospodárstvo) a na treťom - doktorandskom stupni (program Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb).