Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií

Študijný  program

Garant programu

Predmety

Garant predmetu

I.stupeň

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Kovové nosné prvky

Oceľové nosné sústavy

Drevené prvky a konštrukcie

 

Baláž

Brodniansky

Sandanus

Inžinierstvo životného prostredia

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Kovové a drevené prvky

 

Ároch

Pozemné stavby a architektúra

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Kovové a drevené nosné prvky

Oceľ. a drevené nosné sústavy

 

Brodniansky,Baláž

 

Brodniansky,Sandanus

Technológie a manažérstvo stavieb

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Kovové a drevené nosné prvky

 

Ároch

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Kovové a drevené konštrukcie

Brodniansky,Sandanus

II.stupeň

Architektonické konštrukcie a projektovanie

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Oceľ,drevo a sklo v architektúre

Brodniansky

Pozemné stavby a architektúra

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Oceľ,drevo a sklo v architektúre

 

Brodniansky

Nosné konštrukcie inžinierskych stavieb

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

Kovové mosty I.

Spriahnuté konštrukcie

Kovové mosty II.

Projekt II.

Projekt III.

Stabilita a plasticita kov.konštrukcií

Vysoké a veľkorozponové konštrukcie

Drevené konštrukcie

Tenkostenné konštrukcie

Diagnostika oceľ.a drevených konštrukcií

Kovové a drevené konštrukcie a mosty

Ároch

Štujberová

Ároch

Ároch

Ároch

Baláž

 

Brodniansky

Sandanus

Baláž

Brodniansky

Brodniansky

Nosné konštrukcie pozemných stavieb

prof. Ing. Ľudovít Fillo,PhD,

Vysoké a veľkorozponové konštrukcie

Stabilita a plast.kovových konštrukcií

Kov a drevo na PS

Rekonštrukcie kovových a drevených konštrukcií

Kovové a drevené konštrukcie II.

Brodniansky

 

Baláž

Brodniansky,Sandanus

Brodniansky,Sandanus

Brodniansky

 

Realizácia stavieb

prof.Ing.Jozef Gašparík,PhD.

Oceľové a drevené nosné sústavy

Brodniansky

Vodné stavby a vodné hospodárstvo prof.Ing.Peter Dušička,PhD Oceľové konštrukcie vodohospodárskych stavieb Brodniansky
Enviromentálne staviteľstvo  prof.Ing.Peter Dušička,PhD Kovové a drevené konštrukcie Brodniansky