Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská

Mgr. Zuzana Švecová
Dekanát SvF STU, Oddelenie ľudských zdrojov
02/32 888 305
zuzana.svecova@stuba.sk