Prejsť na obsah
Katedra geotechniky


   doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1701

   telefón: +421 2 59 274 624

   e-mail: jana.frankovska@stuba.sk

 

 


   doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0911

   telefón: +421 2 59 274 678

   e-mail: lubos.hrustinec@stuba.sk

 

 


   Zástupca vedúceho katedry   

   doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1707

   telefón: +421 2 59 274 277

   e-mail: miloslav.kopecky@stuba.sk

 


 
   Vedúci katedry

   doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0609, 0606

   telefón: +421 2 59 274 672

   e-mail: ivan.slavik@stuba.sk