Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

   doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.                       Zástupca vedúceho katedry

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1707                       

   telefón: +421 2 32 888 277

   e-mail: miloslav.kopecky@stuba.sk

A

    doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.                          Tajomník katedry

    Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1703                     

    telefón: +421 2 32 888 281

    e-mail: monika.sulovska@stuba.sk

A

   doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0911

   telefón: +421 2 32 888 678

   e-mail: lubos.hrustinec@stuba.sk

A 
   doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0909

   telefón: +421 2 32 888 672

   e-mail: ivan.slavik@stuba.sk