Prejsť na obsah
Katedra jazykov
meno
e-mail klapka č. dverí
Konzultačné hodiny
vedúca katedry
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth,PhD. katalin.hoboth@stuba.sk 253 2019

Utorok 10.45-12.45

zástupkyňa vedúcej katedry
Mgr. Edina Borovská, PhD. edina.borovska@stuba.sk 269 2020

Pondelok 10.00-11.00

 Štvrtok 8.00-9.00

tajomníčka katedry

Mgr. Pavla Balážová, Bc.

pavla.balazova@stuba.sk 255 2021

Štvrtok 9.00-11.00

     
sekretariát
Viera Vojčíková viera.vojcikova@stuba.sk 264 2006  
     
odborní asistenti
Mgr. Ondrej Lesňák ondrej.lesnak@stuba.sk 262 2018

Štvrtok 11.00-12.00

Piatok 12.00-13.00

Mgr. Edina Borovská, PhD. edina.borovska@stuba.sk 269 2020

Pondelok 10.00-11.00

 Štvrtok 8.00-9.00

Mgr. Pavla Balážová, Bc. pavla.balazova@stuba.sk 255 2021

Štvrtok 9.00-11.00

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD. katalin.hoboth@stuba.sk 253 2019

Utorok 10.45-12.45

Výskumná pracovníčka
Debra Gambrill 711debbie@gmail.com 254  2022

Pondelok 14.30-15.30

Utorok 14.30-15.30