Prejsť na obsah
Katedra jazykov
meno
e-mail klapka č. dverí
Konzultačné hodiny
vedúca katedry
PhDr. Dagmar Špildová dagmar.spildova@stuba.sk 262 1806

PON 9:30-10:30

ŠTV 9:30-10:30

zástupkyňa vedúcej katedry
PaedDr. Katalin Kralina Hoboth,PhD. katalin.hoboth@stuba.sk 253 1821

ŠTV 10:00-11:00

ŠTV 13:00-14:00

tajomníčka katedry

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.

katalin.hoboth@stuba.sk 253 1821

ŠTV 10:00-11:00

ŠTV 13:00-14:00

     
sekretariát
Viera Vojčíková viera.vojcikova@stuba.sk 264 1810  
     
odborní asistenti
PhDr. Dagmar Špildová dagmar.spildova@stuba.sk 262 1806

PON 9:30-10:30

ŠTV 9:30-10:30

Mgr. Edina Borovská, PhD. edina.borovska@stuba.sk 269 1803

PON 13:00-15:00

Mgr. Pavla Balážová, Bc. pavla.balazova@stuba.sk 255 1822

STR 9:00-11:00

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD. katalin.hoboth@stuba.sk 253 1821

ŠTV 10:00-11:00

ŠTV 13:00-14:00

Výskumná pracovníčka
Debra Gambrill 711debbie@gmail.com 254  1820

PON 14:00-15:00

STR 13:00-14:00