Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti z problematiky KPS. Osvojí si princípy a zásady konštrukcií systémov budov a vzájomného pôsobenia ich konštrukčných prvkov. Na základe poznania geológie získa znalosti z oblasti interakcie budova – podložie. Študent nadobudne vedomosti o princípoch zakladania vo vzťahu k podložiu a nosného konštrukčného systému. foto