Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Študent získa znalosti o princípoch porúch a metodike obnovy obalovej konštrukcie budov. Získa znalosti o všeobecne platných princípoch, postupoch a metodike projektovania v pamiatkovom prostredí, medzinárodných dohovoroch a zákonoch platných pre obnovu a ochranu pamiatkovo chránených objektov.

Stručná osnova predmetu:
Architektonická a konštrukčná modernizácia objektov s akcentom na kvalitné dispozičné riešenie a farebnosť fasády;
Komplexná tepelnotechnická analýza obalových konštrukcií budov a stanovenie vhodnej metódy obnovy;
Optimalizácia obnovy budovy vzhľadom na jej energetickú náročnosť a návratnosť vložených investícií na obnovu;
Ekonomický rozmer obnovy;
Legislatíva a organizácie pamiatkovej starostlivosti. Kultúrna pamiatka a kultúrne dedičstvo, kultúrno-historické hodnoty.

foto