Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Predmet je zameraný na získanie znalostí z oblasti sanácií a rekonštrukcií stavieb v nadväznosti na predmet základného kmeňa KPS 1 až 5. Študent bude vedieť analyzovať príčiny vzniku chýb a porúch materiálov, stavebných konštrukcií a stavieb. Získa znalosti z oblasti navrhovania a aplikovania materiálov a postupov klasických a novodobých technológií na opravy, sanácie a rekonštrukcie pozemných stavieb.

 foto