Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

PROGRAM PRE PODPORU MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV

Tlačivo - žiadosť

Tlačivo - záverečná správa

(Súčasťou správy bude zhodnotenie užitočnosti projektu a kópie publikovaných výstupov (publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií a pod.). Záverečná správa je podkladom pre záverečné hodnotenie plnenia úloh, predkladá sa v dvoch vyhotoveniach vrátane kópií výstupov.)


ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA (ZPC)

Tlačivá - pred ZPC

Tlačivá - vyúčtovanie ZPC


TUZEMSKÁ PRACOVNÁ CESTA (TPC)

Tlačivá - TPC