Prejsť na obsah
Katedra stavebnej mechaniky

Hubová, O.:
Dynamické účinky vetra na štíhle stavebné konštrukcie. Bratislava, Vydavateľstvo STU 2003. ISBN 80-227-1865-3.

Mistríková, Z.:
Žalúziová doska na pružnom podloží s uvážením jednostrannej väzby, (Riešenia a numerická analýza). Bratislava, Vydavateľstvo STU 2003. ISBN 80-227-1873-4.

Psotný, M.:
Stabilné a nestabilné vetvy v riešení geometricky nelineárnych úloh. Bratislava, Vydavateľstvo STU 2004. ISBN 80-227-2044-5.

Dický J. - Jendželovský, N.:  
Stavebná mechanika. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2004, 242 pp. ISBN 80-227-2056-9.

Sokol, M. - Krištofovič, V.:
Navrhovanie tehlových murovaných konštrukcií v seizmicky aktívnych oblastiach. Bratislava, Jaga group 2005. ISBN 80-8076-029-2.

Dický, J. - Mistríková, Z. - Sumec, J.:
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Bratislava , Vydavateľstvo STU 2005. ISBN 80-227-2177-8.

Dický, J. - Mistríková, Z. - Sumec, J.:
Pružnosť a plasticita v stavebníctve 2. Bratislava , Vydavateľstvo STU 2006. ISBN 80-227-2515-3.

Ivánková, O.:
Vybrané problémy z lomovej mechaniky. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2007. 78 s. ISBN 978-80-227-2681-8.

Dický, J. - Mistríková, Z. - Sumec, J.:
Pružnosť a plasticita I. ES STU 2007. 300 pp. ISBN 978-80-227-2742-6.

Sokol, M. - Juhásová, E. - Benko, V.:
Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť podľa eurokódov. Bratislava, SKSI 2007. 201 pp. ISBN 978-80-89113-41-5.

Ravinger, J. - Psotný, M:
Analýza konštrukcií. Nelineárne úlohy. Bratislava, Vydavateľstvo STU 2007. 174 s. ISBN 978-80-227-2713-6.

Tvrdá, K.:
Optimalizácia hrúbky dosky. Vydavateľstvo STU Bratislava, 2008, 108 strán.  ISBN 978-80-227-2875-1.

Dický J. - Jendželovský, N.:
Stavebná mechanika. Druhé, upravené vydanie. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2008, 243 s. ISBN 978-80-227-3004-4.

Hubová, O. - Mistríková, Z. - Koleková, Y.:
Statika stavebných konštrukcií. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2008. 296 s. ISBN 978-80-227-2922-2.

Marton, P.:
Dynamika stavebných konštrukcií. Vydavateľstvo STU, Bratislava 2008. 240 s. ISBN 978-80-227-2835-5.

Ravinger, J. - Sokol, M.:
Statics of Structures. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 91 s. ISBN 978-80-227-3029-7.

Sokol, M.:
8 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Seizmická odolnosť. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 108 s. ISBN 978-80-227-3075-4.

Jendželovský, N.:
Modelovanie základových konštrukcií v MKP. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 94 s. ISBN 978-80-227-3025-9.

Sokol, M. - Sumec, J. - Ravinger, J:
Moderná učebnica statiky. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 373 s. ISBN 978-80-227-3048-8.

Králik, J.:
Safety and Reliability of Nuclear Power Buildings in Slovakia. Earthquake - Impact -Explosion. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 307 s. ISBN 978-80-227-3112-6.

Králik, J.:
Reliability Analysis of Structures Using Stochastic Finite Element Method. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 138 s. ISBN 978-80-227-3130-0.

Dický, J. - Prekop, Ľ. - Tvrdá, K.:
Pružnosť a pevnosť. Pomôcka k cvičeniam.  Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 169 s. ISBN 978-80-227-3198-0.

Marton, P. - Véghová, I.:
Stavebná mechanika II.  Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009. 161 s. ISBN 978-80-227-3229-1.

Ravinger, J.:
Structural Mechanics. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2010. 102 s. ISBN 978-80-227-3316-8.

Psotný, M.:
Geometrické imperfekcie v nelineárnom riešení prútových sústav. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2011. 74 s. ISBN 978-80-227-3475-2.

Sokol, M. - Tvrdá, K.:
Dynamika stavebných konštrukcií. Nakladateľstvo STU Bratislava, 2011. 212 s.  ISBN 978-80-227-3587-2.

Ravinger, J.:
Stability & Vibration. Nakladateľstvo STU Bratislava, 2012. 135 s.  ISBN 978-80-227-3703-6.