Prejsť na obsah
Katedra geotechniky

   prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.                          Vedúci katedry

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1701                       

   telefón: +421 2 32 888 624                                      

   e-mail: jana.frankovska@stuba.sk

A

   prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0901

   telefón: +421 2 32 888 675

   e-mail: emilia.bednarova@stuba.sk

A

   prof. Ing. František Baliak, PhD.                           Emeritný profesor

   Blok C, poschodie 17, číslo dverí 1702                                                          

   telefón: +421 2 32 888 284

   e-mail: frantisek.baliak@stuba.sk

A

   prof. Ing. Jozef Hulla, PhD.                                    Emeritný profesor

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0905                                           

   telefón: +421 2 32 888 666

   e-mail: jozef.hulla@stuba.sk

A

   prof. Ing. Peter Turček, PhD.                                 Emeritný profesor

   Blok C, poschodie 9, číslo dverí 0903                                            

   telefón: +421 2 32 888 665

   e-mail: peter.turcek@stuba.sk