Prejsť na obsah
Ústav súdneho znalectva

V roku 2004 bol schválený projekt „Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ“ a zaradený medzi projekty financované v prostriedkov VEGA pod číslom 1/260005, roky riešenia 2005 – 2007.