Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

Platnosť hesla je obvykle 36 mesiacov od dňa zmeny v AIS. Systém vás vyzve mailom na zmenu hesla 14 dní pred jeho expiráciou.
Zmeníte si ho po prihlásení do AIS na stránke 
is.stuba.sk.
 

S expirovaným heslom sa užívateľ nedostane do systémov, v ktorých sú rovnaké prihlasovacie
údaje (meno a heslo), ako do AIS, a to:

AIS - Akademický informačný systém – https://is.stuba.sk
Webmail STU – Poštová schránka STU - https://webmail.stuba.sk/
WebKredit – Stravovací systém STU - https://www.jedalen.stuba.sk/webkredit/
IS Magion FK WEB - Finančná kontrola dokladov v EIS(Ekonomický informačný systém) - http://web.eis.stuba.sk:81/FK.aspx
IIS MIS - Elektronická registratúra - prihlásenie s rovnakým heslom ako do AIS v rámci nainštalovanej aplikácie MIS10 na lokálnom PC
Personálny portál - osobné údaje a elektronické výplatné pásky zamestnancov STU - https://personal.eis.stuba.sk

(v prípade chýbajúcej inštalácie kontaktujte Mgr. Jana Tarová na kl. 512)

 

Nastavenie nového hesla 

v AIS na stránke is.stuba.sk kliknite na „Prihlásenie do osobnej administratívy AIS“.
Po zobrazení prihlasovacieho formulára zadajte meno a doteraz používané heslo.

V ponuke pre nastavenie nového hesla vyplníte staré heslo, nové heslo a kontrolné zadanie pre zopakovanie nové hesla.

Heslo by malo byť na prvý pohľad nezmyselné - nesmú sa v ňom vyskytovať slová zo žiadneho svetového jazyka, mená, dátumy narodenia a menín atď.
•  Minimálna dĺžka hesla je 10 znakov.
•  V hesle môžu byť použité písmená anglickej abecedy, číslice ašpeciálne znaky ,?.:-_!/|\=+[(])
•  Heslo musí obsahovať aspoň jeden znak z každej skupiny: malépísmená, veľké písmená, číslice.
•  Heslo musí byť menené pravidelne, max. po 180 dňoch

Týmto novým bezpečným heslom sa môžete prihlasovať do ďalších hore uvedených systémov až do dátumu uvedeného ako dátum nastávajúcej expirácie hesla (max. do 180dní), preto je potrebné dbať na včasnú zmenu hesla. O blížiacej sa expirácii budú užívatelia informovaní 14 dní vopred v AIS  a mailom na adresu uvedenú v AIS a v rámci domény stuba.sk.

V prípade, že sa vám nedarí heslo zmeniť v AIS alebo ste staré heslo zabudli, obráťte sa na Mgr. Janu Tarovú mailom alebo telefonicky na 02/59274-512.
(v zastúpení: Ing. Martin Haburaj na kl. 716 ; Ing. Pavol Giertli na kl. 721)
 

viac informácií TU