Prejsť na obsah
Centrum informačných technológií

Postup verejného obstarávania cez Elektronické trhovisko („EKS“) na SvF STU

  1. Zadávateľ v IS MAGION vystaví predbežnú objednávku - Sprievodku (elektronická FK)
  2. Zadávateľ spracuje „Požiadavku“ [vzor v prílohe č. 1]
  3. Zadávateľ vytvorí Opisný formulár na EKS.SK [vzor v prílohe č. 2], odošle ho na schválenie správcovi EKS tlačidlom "Podanie návrhu"
  4. Zadávateľ odošle e-mailom Sprievodku, Podpísanú požiadavku a číslo OF povereným zamestnancom CIT na adresu eks.svf(at)stuba.sk, ktorí zabezpečia výber dodávateľa prostredníctvom EKS a informujú zadávateľa o výsledku zákazky

Podrobný návod Postup na verejné obstarávanie cez EKS.pdf
príloha č. 1 Požiadavka VO-EKS na podpis_vzor.docx
príloha č. 2 Opisný formulár EKS_vzor