Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Komora geodetov a kartografov

a

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

usporiada

konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Logo IPG 2021

s tematickým zameraním

 

AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ÚLOHY
V REZORTE ÚGKK SR
A V STAVEBNÍCTVE

 

Termín konania
7. októbra 2021 (štvrtok)

 

Forma organizácie

dištančná – online (Microsoft Teams)