Prejsť na obsah
Katedra jazykov
Katedra jazykov vznikla v roku 1952 ako integrované pracovisko pre všetky fakulty SVŠT. V roku 1954 sa rozdelila na samostatné katedry jednotlivých fakúlt. V roku 1960 vznikla Katedra jazykov na SvF. V roku 1981 došlo k integrácii na celoškolskú Katedru jazykov na SVŠT. Táto sa v máji 1990 rozdelila na päť samostatných katedier jazykov pri jednotlivých fakultách.