Prejsť na obsah
Katedra jazykov

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.
vedúca katedry

Mgr. Edina Borovská, PhD.

zástupkyňa vedúcej katedry

Mgr. Pavla Balážová
tajomníčka katedry