Prejsť na obsah
Katedra jazykov

PhDr. Dagmar Špildová
vedúca katedry

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.

zástupkyňa vedúcej katedry

PaedDr. Katalin Kralina Hoboth, PhD.
tajomníčka katedry