Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1966-1970

P. č.     Číslo úlohy                   Obdobie rieš.                Zodp. rieš.                    Názov úlohy                                          Spoluriešitelia: 

    1      SvF 66/28                     1966-70                        Dutko, P                   Lepené konštrukcie z dreva a ume-            Chomová, E.

                                                                                                                      lých hmôt.

                                                                                                                      Výskum dlhodobej únosnosti prie-

                                                                                                                      hradových konštrukcií s lepenými styčníkmi.    2.     SvF 66/26                     1966-70                        Ferjenčík, P.            Predpäté kovové konštrukcie – Navr-

                                                                                                                      hovanie a realizácia predpätých kovo-

                                                                                                                      vých plnostenných nosníkov.

    3.     SvF 66/27                     1966-70                        Voříšek, V.               Stožiare elektrického vedenia v. v. n.            Chladný, E.

    4.     SvF- 69/6                      1969-70                        Virčík, J.                   Krútenie tenkostenných sústav.

    5.     R-VI-B/20                     1969                              Tesár, A.                  Aplikácia oceľových konštrukcií na

            etapa D/a                                                                                           zastrešenie čerpacích staníc hnojo-

                                                                                                                      vicových hospodárstiev.