Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií

·         Nový most v Bratislave

 

·         Skúšky kalených skiel

 

·         Skúšky pružinových teleskopov pre  SPP š.p., divízia SLOVTRANSGAZ

 

·         Odťahovanie potrubia a rekonštrukcia premostenia č.7 BLH tranzitného plynovodu  -  SPP š.p., divízia SLOVTRANSGAZ

 

·         Oprava brzdných blokov plynového potrubia – ÚDOČ

 

·         Dvíhanie potrubia v chráničke – PANENSKÉ DRAVCE

 

·         Hala Agrocentrum (typový projekt)

 

·         Rímsko-katolícky kostol vo Veľkej Čause

 

·         Dlhodobé skúšky lepených nosnikov

 

·         Experimentálny výskum škrupín

 

·         Most Márie-Valérie Štúrovo-Ostrihom