Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1991-1993

P. č.     Číslo úlohy        Obdobie rieš.        Zodp. rieš.         Názov úlohy                                      Spoluriešitelia

    1      A/2991/III               1991-1993                Chladný, E.    Medzná únosnosť doskovostenových    Baláž, I., Belica, A.,

                                                                                                   a prútových sústav z ocele a betónu    Ároch, R.,

                                                                                                                                                                Agócs,Z.ml.,

                                                                                                                                                             Nádaský, P., Lapos, J.,

                                                                                                                                                           Sandanus, J., Macháč, P.,                                                                                                                                                      Vajda, J., Tengler, M.,

                                                                                                                                                            Droxel, K., Šalga, A.

                                  

    2      A/3/9/91/III                  1991-1993         Dutko, P.         Skutočné pôsobenie konštrukcií z        Draškovič, F., Čierna, J.,

                                                                                                dreva a materiálov na báze dreva       Chomová, E.,

                                                                                                                                                             Sandanus, J.

                                                                                                                                            

Text Box: 77