Prejsť na obsah
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Obdobie 1994-1996

P. č.     Číslo úlohy      Obdobie rieš.          Zodp. rieš.             Názov úlohy                                     Spoluriešitel

    1.     1/1901/94             1994-1996                 Baláž, I.                   Medzná únosnosť a životnosť tenko-      Lapos, J., Ároch, R.

                                                                                                           stenných a kompozitných sústav.            Nádaský, P.,

                                                                                                                                                                         Koleková, Y.,

                                                                                                                                                                         Chladný, E.,

                                                                                                                                                                         Chladná, M.,

                                                                                                                                                                          Florek,

                                                                                                                                                                         Tengler, M.,

                                                                                                                                                                          Vlček, M.,

                                                                                                                                                                               

 2.     14/G/9/94            1994-1996                   Dutko, P.,                  Skutočné pôsobenie drevených kon-      Čierna, J

                                                                                                                                                                     Draškovič,                

                                                                                                           štrukcií a spojov, ich revitalizácia            Chomová, E.,

                                                                                                             a rekonštrukcia.                         Kanócz, J., Bulko, P.,

                                                                                                                                                              Sandanus,Árochová,                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        Kabanov, V., Štefkovič, R.

                                                                                                                                                                                

    3.                         1994-1996                    Agócs, Z.                   Spolahlivosť oceľových a kombinova-      Brodniansky, J.,

                                                                                                                                                                       Kalousek, V.,

                                                                                                      ných nosných sústav vysokých budov        Vajda, J.,

                                                                                                                                                                      Benková, A.

                                                                                                      v interakcii s podložím. Geotechnické

                                                                                                       problémy vysokých budov. Lanové

                                                                                                       nosné sústavy